top of page

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

UVOD


Molimo Vas da pažljivo pročitate opšte uslove poslovanja KATARINA GILIĆ PR NUNU
SWING, ul. Maršala Tita br. 171, Gornji Katun – Varvarin 37260, PIB: 113176635, MB:
66632571, kao i politiku privatnosti kojima je regulisana upotreba sajta www.nunu.rs.
Vlasnik sajta www.nunu.rs je Katarina Gilić, ul. Maršala Tita br. 171, G. Katun –
Varvarin. Prihvatanjem naših Opštih uslova poslovanja klikom na polje „Slažem se“
dajete izričitu i neopozivu saglasnost da sajt i aplikaciju upotrebljavate u skladu sa
pravilima koja su izneta u nastavku. Takođe, ukoliko nastavite da koristite sajt bez
klika na polje „Slažem se“ dajete izričitu i neopozivu saglasnost da sajt upotrebljavate
u skladu sa pravilima koja su izneta u nastavku.
Korisnik sajta www.nunu.rs se obavezuje da će prilikom posete veb – sajtu i prilikom
naručivanja proizvoda poštovati sve smernice i savete koje se nalaze u ovom
dokumentu, kao i u dokumentu koji se tiče Zaštite podataka o ličnosti, kao i
„kolačićima“.

KARAKTER USLUGA VEB – SAJTA


Sajt nunu.rs ima informativni karakter o svim aktuelnim i budućim proizvodima kojim
raspolaže, ili koji su u planu plasiranja na tržište i predstavlja ponudu našeg
brenda. Sajt nunu.rs omogućuje naručivanje i kupovinu preko naše veb – sajt prodavnice.
U slučaju kupovine putem naše veb – sajt prodavnice, prodaju vrši KATARINA GILIĆ PR
NUNU SWING, ul. Maršala Tita br. 171, Gornji Katun – Varvarin 37260, PIB:
113176635, MB: 66632571, kao vlasnik NuNu Swing brenda i sajta www.nunu.rs

KOJE INFORMACIJE O VAMA PRIKUPLJAMO PRILIKOM POSETE NAŠEG VEB – SAJTA


Sve informacije i podaci koje nam učinite dostupnim na našem veb – sajtu se obraćuju u
skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Korišćenjem našeg veb – sajta
saglasni ste sa obradom Vaših podataka i potvrđujete da su sve informacije i podaci o
Vama koje podelite na našem veb – sajtu tačni.

UPOTREBA VEB – SAJTA OD STRANE KORISNIKA

Kada koristite naš veb – sajt, informišete se o proizvodima i ponudi ili naručujete
proizvode u našoj onlajn prodavnici saglasni ste da ćete kreirati samo pravno valjane
porudžbine, sa svim istinitim podacima, kao i da ste stariji od 18 godina, odnosno
poslovno pravno sposobni u potpunosti.
Prihvatanjem opštih uslova poslovanja i naše politike privatnosti, saglasni ste da
nećete davati lažne podatke, da nećete kreirati lažne naloge i porudžbine i time nas
dovoditi u zabludu.
Saglasni ste da možemo da koristimo Vaše kontakt podatke ukoliko nam je potrebno
dodatno pojašnjenje sa Vaše strane u vezi konkretne porudžbine.

DOSTUPNOST USLUGE KUPOVINE PREKO VEB – SAJTA


Usluga kupovine i isporuke proizvoda koji se nalaze u našoj veb – sajt prodavnici je
dostupna samo na teritoriji Republike Srbije.

REGISTRACIJA NALOGA NA VEB – SAJTU


Prilikom registracije na sajtu korisnik kreira svoj profil koji može biti
personalizovan u skladu sa pravilima na sajtu. Na osnovu prikupljenih podataka u našoj
bazi i ličnih preferencija korisnika možemo predložiti kupovinu konkretnog
proizvoda iz naše ponude, kako biste ostvarili najbolje korisničko iskustvo.

PORUČIVANJE PROIZVODA PREKO VEB – SAJTA


Da biste uspešno kreirali Vašu onlajn porudžbinu potrebno je da postupno pratite sve
korake i postupak onlajn kupovine. Nakon što uspešno kompletirate postupak onlajn
narudžbine, od našeg administratora ćete dobiti poruku putem e – mail kojim
potvrđujemo vašu porudžbinu. Uz e – mail potvrdu o porudžbini ćemo Vam poslati i
elektronsu fakturu sa detaljnim prikazom vaše onlajn kupovine, te rokom za isporuku.
Potvrda narudžbine i elektronska faktura će biti dostavljeni na e – mail adresu koju ste
naveli u kontakt podacima.
Zadržavamo pravo da u svakom trenutku možemo da odbijemo prijem i potvrdu onlajn
porudžbine, bez obaveze navođenja razloga.
Posebno ističemo da kupac prilikom poručivanja ljuljaški posebno bira njene
karakteristike (veličinu, boju i vrstu materijala), te se poručene ljuljaške izrađuju po
tako posebno određenim zahtevima, zbog čega kupac nema pravo na odustanak od

kupovine, sve u skladu sa članom 36, stav 1, tačka 3 Zakona o zaštiti potrošača.
Potvrđivanjem da ste pročitali ove Opšte uslove poslovanja, potvrđujete da ste
upoznati sa ovom odredbom.

CENA I PLAĆANJE PREKO SAJTA

Korisnik prilikom registracije svog ličnog profila na sajtu slobodnom voljom bira
način na koji će vršiti plaćanje na jedan od ponuđenih. Ističemo da su svi načini
plaćanja samo integracija servisa plaćanja, stoga se niti jedan podatak korisnika koji
se odnosi na brojeve kreditne kartice i ostale lične podatke iz iste neće prikupljati,
obrađivati i čuvati od strane našeg veb – sajta. Nismo odgovorni za uslove korišćenja
i politiku privatnosti servisa za plaćanje koji odabere korisnik.
Cena proizvoda je ona koja je navedena na našem veb – sajtu. U svakom trenutku nastojimo
da cene tačno iskažemo i u važećoj valuti, međutim ukoliko dođe do očigledne
tehničke omaške, zadržavamo pravo da Vas prilikom prijema vaše porudžbine o tome
obavestimo i navedenemo ispravnu cenu proizvoda. U tom slučaju ćemo Vam ponuditi
mogućnost da potvrdite ili pak otkažete porudžbinu. Ukoliko ne uspemo da stupimo u
kontakt sa Vama, ili se u roku od 14 dana od slanja upita ne izjasnite, smatraćemo da ste
odustali od kupovine, a plaćeni iznos ćemo vam u celosti refundirati.
Cene proizvoda su podložne promenama. Važiće one cene koje su bile istaknute u
trenutku slanja porudžbine od strane korisnika veb – sajta.

ISPORUKA PROIZVODA NARUČENIH PREKO VEB – SAJTA

Prilikom potvrde onlajn porudžbine, kupac će dobiti i informaciju u kom roku će
proizvod biti isporučen na navedenu adresu. Rok isporuke će biti najkasnije 30 dana od
dana kada smo Vam poslali potvrdu prijema porudžbine, osim u slučaju nastupanja
nepredviđenih okolnosti o čemu ćete biti obavešteni u roku od 3 dana od dana njihovog
nastupanja. Ukoliko rok isporuke bude duži od očekivanog i potvrđenog, putem e – maila
ćete dobiti obaveštenje o novom, očekivanom roku za isporuku proizvoda.
Uvek se trudimo da proizvodi koje ste naručili budu u što kraćem roku na Vašoj adresi.
Međutim, molimo Vas da imate na umu da su svi naši proizvodi ručno pravljeni od
materijala vrhunskog kvaliteta i svako pakovanje je personalizovano za svakog kupca, pa
shodno tome zadržavamo pravo da rok isporuke bude duži od očekivanog. Molimo Vas da
uzmete u obzir činjenicu da subotom, nedeljom i praznicima ne vršimo dostavu na
kućnu adresu.
Isporuka se smatra obavljenom onog trenutka kada Vi potpišete potvrdu od dostavljača
da Vam je paket isporučen.

Ograđujemo se od odgovornosti zbog nemogućnosti ispunjenja obaveza za koju ne odgovara
ni jedna strana u skladu sa članom 137. Zakona o obligacionim odnosima.
Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja i poručivanjem naših proizvoda, dajete
neopozivu saglasnost da kao kupac snosite troškove transporta i isporuke.

PRENOS RIZIKA OŠTEĆENJA I PROPASTI STVARI

Snosimo odgovornost i rizik oštećenja ili propasti stvari do trenutka kada je
isporuka obavljena (šta se smatra obavljenom isporukom pročitajte u prethodnom
poglavlju).
Nakon što proizvod bude isporučen kupcu, prodavac NuNu Swing se oslobađa od rizika
oštećenja i propasti stvari.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Naše ljuljaške su napravljene od materijala vrhunskog kvaliteta, stoga garantujemo
bezbednost i sigurnost ukoliko se koriste u svemu u skladu sa predviđenom namenom.
Upozoravamo naše kupce da uz svaku kupljenu ljuljašku dolazi i uputstvo za
montiranje i upotrebu ljuljaške na srpskom jeziku. Ističemo da je jako važno da pre
montiranja ljuljaške pročitate uputstvo te da postupak montaže obavite u svemu u skladu
sa uputstvom. Ukoliko imate poteškoća prilikom proučavanja uputstva za upotrebu i
montiranja ljuljaške, naš je savet da nas kontaktirate kako bismo Vam u najkraćem roku
pomogli. Ograničavamo se od svake odgovornosti, eventualnog nastupanja materijalne
ili nematerijalne štete ukoliko naši proizvodi nisu korišćeni u skladu sa svojom
namenom.

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sve informacije koje se nalaze na ovom sajtu kao i vizuelna prezentacija korištena na
ovom sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na: dizajn proizvoda, grafike,
fotografije, žigove, ilustracije i dr, kao i sam sajt, kao računarski program, su
intelektualna svojina zaštićena međunarodnim ugovorima i zakonima, i ne smeju biti
korištena ni na koji način, osim ukoliko nemate posebnu dozvolu vlasnika sajta za to.
NuNu Swing logo, žig, dizajn proizvoda predstavljaju intelektualnu svojinu i ne smeju
biti korišteni u komercijalne niti bilo koje druge svrhe bez posebne pisane dozvole
od strane vlasnika.

Posebno ističemo da autor ima i moralna prava na autorskim delima, kao što su pravo
da mu se prizna svojstvo autora, pravo na naznačenje imena, pravo objavljivanja, pravo na
zaštiti integriteta dela i pravo na suprostavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela.
Sadržaj sajta možete da koristite samo za ličnu upotrebu i nije dozvoljena bilo kakva
upotreba sajta u komercijalne svrhe.


USLOVI ZAMENE ILI VRAĆANJA KUPLJENOG PROIZVODA

Ukoliko smatrate da je isporučeni proizvod ima materijalne nedostatke, molimo Vas da
nas odmah, a najviše u roku od 8 dana putem elektronske pošte na adresu
kontakt@nunu.rs obavestite o navedenom, o detaljima proizvoda i oštećenjima.
Proizvod morate vratiti u roku od 14 dana od dana kada Vam je proizvod isporučen na
naznačenu adresu koju ćete dobiti od našeg administratora. Nakon što nam proizvod
bude stigao nazad, u najskorijem roku ćemo isti detaljno pregledati i utvrditi da li
postoje materijalni nedostaci i u kom stepenu. U zavisnosti od konkretnog slučaja,
imaćete pravo da zahtevate otklanjanje uočenih nedostataka ili zamenu proizvoda,
odnosno umanjenje cene ili raskid ugovora ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće.
Otklanjanje oštećenja, zamena proizvoda, tj. umanjenje cene ili refundacija novčanog
iznosa će se obaviti u roku od 14 dana od kada Vam pošaljemo e – mail da smo primili
Vašu odluku.

PROMENA VERZIJA SAJTA

Sajt zadržava pravo da menja i ažurira Opšte uslove poslovanja i Politiku
privatnosti, u bilo koje vreme. Izvršene promene i ažuriranja stupaju na snagu od
momenta objavljivanja na sajtu.
Savetujemo Vas da proveravate Opšte uslove poslovanja i Politiku privatnosti, c
obzirom na to da Vas obavezuje poslednja verzija koja je objavljena i dostupna na sajtu.

NADLEŽAN SUD I JURISDIKCIJA


Za sve odnose između korisnika sajta i njenog proizođača primenjivaće se pravo
Republike Srbije kao merodavno. Sve sporove će ugovorne strane pokušati rešiti
mirnim putem, a, ukoliko to ne bude moguće, ugovara se nadležnost jurisdikcije
Republike Srbije.

DEFINICIJE POJMOVA

  • Sadržaj: Sve što se nalazi na sajtu, uključujući sadržaj koji postavlja sajt, korisnici kao i reklame i promo materijal trećih strana;

  • Korisnik: Lice koje ima registrovan nalog na sajtu i koristi usluge sajta;

  • Servis: Svaka usluga koju pruža sajt, a vezana je prevashodno za osnovnu svrhu i namenu sajta;

  • Onaljn prodavnica: Prodavnica u okviru našeg veb – sajta na kojoj registrovani korisnici poručuju i kupuju proizvode iz naše ponude;

  • Kolačići: Internet kolačići koji se koriste na internet pretraživačima

DOSTUPNOST SAJTA


Učinićemo sve što možemo da sajt bude dostupan 24 sata dnevno. Ipak, zadržavamo
pravo da onemogućimo pristup celom ili delu sajta bez prethodnog obaveštenja. U
slučaju da dođe do blokade sajta, potrudićemo se da takve tehničke smetnje otklonimo u
što kraćem roku.

bottom of page