top of page

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE
(POLITIKA PRIVATNOSTI)

Prihvatanjem Opštih uslova poslovanja korisnik daje izričit pristanak da se njegovi lični podaci prikupljaju i koriste u skladu sa namenom sajta www.nunu.rs Sajt www.nunu.rs prikuplja podatke o ličnosti u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu „ZZPL“). Nunu.rs se obavezuje da će u najstrožijoj tajnosti čuvati privatnost i anonimnost svojih korisnika.  Korisnik može u svakom trenutku da povuče svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
Vlasnik veb – sajta www.nunu.rs je KATARINA GILIĆ PR NUNU SWING, ul. Maršala Tita br. 171, Gornji Katun – Varvarin 37260, PIB: 113176635, MB: 66632571.

KOJE PODATKE O LIČNOSTI OBRAĐUJEMO

U cilju doživljaja što boljeg korisničkog iskustva na našem veb – sajtu prihvatanjem Opštih uslova poslovanja, smatramo da ste saglasni da sajt www.nunu.rs prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke, i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj, imejl adresa i podatke za kontakt, informacije o Vašoj približnoj lokaciji.


ZAŠTO SU NAM POTREBNI VAŠI PODACI

Koristimo Vaše podatke isključivo u svrhe koje su vezane za potrebe korišćenja našeg veb – sajta u punom obimu. Vaši podaci će nam biti neophodni prilikom registracije naloga na veb – sajtu, zatim prilikom naručivanja, plaćanja i isporuke proizvoda iz naše onlajn prodavnice, kao i da bismo, ukoliko je to neophodno, stupili u kontakt sa Vama radi dodatnih pitanja i objašnjenja.
Ističemo da datu saglasnost za prikupljanje i obradu vaših podataka o ličnosti možete da povučete u bilo kom trenutku.


KO JE RUKOVALAC VAŠIH PODATAKA

Rukovalac Vaših podataka je vlasnik sajta nunu.rs, tj. KATARINA GILIĆ PR NUNU SWING, ul. Maršala Tita br. 171, Gornji Katun – Varvarin 37260, PIB: 113176635, MB: 66632571. 
Obrađivač podataka o ličnosti je lice koje je prošlo specijalizovane obuke za obradu podataka o ličnosti. 
Za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti možete se obratiti rukovaocu podataka na adresu sedišta: ul. Maršala Tita br. 171, Gornji Katun - Varvarin, ili putem imejla: kontakt@nunu.rs ili office@zivkovicdakic.rs 

KAKO OBRAĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI

Sajt nunu.rs obrađuje podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje usluga koje pružamo. To znači da nam je jako bitno da, prilikom komunikacije sa našim onlajn robot administratorom, date tačne podatke o imenu, prezimenu, naručenom modelu ljuljaške ili bilo kog drugog našeg proizvoda, kao i ostale podatke koje naš onlajn robot administrator bude tražio od Vas, u skladu ZZPL, a kako biste dobili što potpunije informacije o svim našim proizvodima, te kako bi internet porudžbina nekog od naših proizvoda bila u svemu u skladu sa Vašim željama i zahtevima.


PRISTUP TREĆIH STRANA PODACIMA O LIČNOSTI KOJE OSTAVITE NA SAJTU NUNU.RS 

Pristup Vašim podacima o ličnosti mogu imati i lica koja za nunu.rs vrše usluge održavanja informacionih sistema i opreme, a isključivo u navedene svrhe.
U obavezi smo da prilikom slanja kupljenih proizvoda preko naše onlajn prodavnice, podelimo Vaše lične podatke kurirskim službama kojima će biti izvršena isporuka proizvoda.
Sajt nunu.rs je dužan da u skladu sa ZZPL omogući uvid u sve podatke o ličnosti na zahtev nadležnih državnih organa. Pod navedenim podrazumevamo posebne organizacione jedinice MUP, inspekcijske organe (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Tržišna inspekcija, poreska inspekcija), te nadležne pravosudne organe (sudove i tužilaštva).
Osim toga, u slučaju da se za tim ukaže potreba, sajt nunu.rs će Vaše podatke o ličnosti učiniti dostupnim i advokatima i finansijskim savetnicima koje angažuje rukovalac, a samo u obimu koji je potreban za konkretno pitanje. 


ROKOVI ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti se čuvaju u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade. 
Ukoliko se radi o podacima potrebnim za kreiranje i registraciju naloga na našem veb – sajtu, podaci se čuvaju i obrađuju sve dok ste registrovani korisnik.
Ukoliko se radi o podacima potrebnim za izvršavanje usluge slanja kupljenog proizvoda kurirskim službama na Vašu adresu, podatke čuvamo, obrađujemo i delimo samo koliko je potrebno da se uspešno izvrši isporuka kupljenog proizvoda na željenu adresu.
Ukoliko se radi o podacima potrebnim za plaćanje proizvoda prilikom kupovine iz naše onlajn prodavnice, ističemo da sajt www.nunu.rs koristi samo integrisane sisteme plaćanja, pa u tom slučaju podatke o ličnosti prikupljaju i obrašuju i čuvaju treće strane.
U slučaju da podatke o ličnosti obrađuju nadležni organi u posebne svrhe, periodična ocena potrebe daljeg čuvanja podataka o ličnosti će se vršiti na svakih 12 meseci. 


AŽURIRANJE SADRŽAJA POLITIKE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Zdržavamo pravo da u bilo koje doba možemo da ažuriramo ili promenimo politiku o zaštiti podataka o ličnosti na veb – sajtu www.nunu.rs O navedenom ćemo Vas obavestiti putem e – mail poruke na adresu elektronske pošte koju ste naveli prilikom registracije naloga na našem veb – sajtu. Svakako Vas savetujemo da periodično posećujete odeljak na našem veb – sajtu na kom se nalaze Opšti uslovi poslovanja i pravila o Zaštiti podataka o ličnosti, kako biste uvek bili informisani o novim odredbama.


PRAVNA SREDSTVA KOJA STOJE NA RASPOLAGANJU KORISNIKU

Korisnik ima pravo da podnese rukovaocu podataka o ličnosti prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi. 
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese i pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama ZZPL. 
Sve primedbe, sugestije, komentare ili prigovore koji se tiču obrade i zaštite Vaših podataka o ličnosti možete uputiti na adrese kontakt@nunu.rs i office@zivkovicdakic.rs

bottom of page